مازیار بهاری: دیگر خودم را سانسور نمی‌کنم
Radio Zamaneh
28-Nov-2009 (one comment)

مازیار بهاری گفت که بارها از او پرسیدند که با چه کسانی سکس داشته و عکس‌های افراد مختلف و یا شماره تلفن‌ها را به او نشان می‌دادند و می‌پرسیدند که آیا با این شخص سکس داشته یا نه. به‌طور مثال از شیرین عبادی نام بردند و اینکه «اگر سکس نداشتید پس چرا شماره تلفن او را داری؟»

آن‌ها سناریو های مختلف درست می‌کردند. مثلا سناریویی در مورد ارتباط اصلاح طلبان با سفارت انگلیس و فرانسه درست کرده بودند و از بهاری می‌خواستند که از این ارتباط بگوید. مازیار به خودش قول داده بوده که تحت
هیچ شرایطی نامی از کسی نبرد.

مازیار بهاری در ادامه اعترافات خود را به سه دوره تقسیم کرد و گفت که در دوره اول باید اعتراف می‌کرده که طراح حرکت‌ها و توطئه‌های رسانه‌های غربی بوده است. در دوره دوم که طولانی‌ترین و شدیدترین دوره بود باید
اعتراف به جاسوسی می‌کرده است که پس از اعتراف شرایط او در زندان حتی بدتر شده بود.

در دوره نهایی که ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

Gee The simple Thought ... ;0)

by Darius Kadivar on

Sounds like Torture to me ! ...

//www.youtube.com/watch?v=mTMlZSKEu-Y

Just Kidding But well "A Chacun Ses Gouts ... "