ماشین سرکوب نشوید
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
27-Nov-2009
میرحسین موسوی، با صدور اطلاعیه جدیدی نسبت به تبدیل شدن بسیج به ماشین سرکوب هشدار داد و اعلام کرد: قرار
نبود بسیج به دستگاهی تبدیل شود که اختیار انتخاب و آزادی رای را از مردم بستاند. نخست وزیر زمان جنگ، از این نیروی نظامی خواست که خود را در برابر مردم قرار ندهد و به فرماندهان بسیج هشدار داد که اگر مردم از اقدامات سرکوب‌گرایانه‌ آنها بترسند، پای قدرت‌ها به مرزهای ایران باز می‌شود و در آن زمان نمی‌توان با اسباب‌بازی‌های جنگی از تمامیت کشور حفاظت کرد.همزمان محمد خاتمی نیز در دیدار با جمعی از دانشجویان از "خشونت تئوریزه شده انتقاد و تاکید کرد که:حرمت بسیج در این است که در کنار مردم
باشد، نه رویاروی آن.

فرمان تشکیل بسیج مستضعفان روز 5 آذر1358 از سوی آیت الله خمینی صادر شد و میرحسین موسوی دیروز در سی امین سالروز تشکیل این نیرو با انتشار بیانیه ای از بسیجیان خواست مواظب باشند که
تبدیل به ماشین سرکوب نشوند. >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark