«کارت زرد اتمی به ايران–کارت قرمز در راه است؟»
Radio Farda / Reza Taghizadeh
25-Nov-2009

در حالی که سه مسئول مرتبط با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ، به صورت همزمان در تهران اعلام داشته اند که ايران با مبادله اورانيوم غنی شدن خود در قبال دريافت سوخت اتمی با غلظت ۲۰ در صد مخالف نيست، آژانس بين المللی انرژی اتمی با طرح برنامه های توسعه اتمی ايران در اجلاس اين هفته شورای حکام تصويب قطعنامه ای را در اين مورد به بحث خواهد گذاشت.

صدور قطعنامه، و يا بيانيه ای از سوی شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی عليه ايران، به منزله کارت زردی خواهد بود که مي تواند متعاقباً از سوی شورای امنيت به کارت قرمز و صدور قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه ايران تبديل شود.

با و جود بهبود موقعيت غير متعهد ها در گروه ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس، و افزايش تعداد آنها بعد از برگزاری انتخابات ۱۵ سپتامبر سال جاری و در نتيجه حضور کشورهايی نظير افغانستان، اروگوئه، کوبا، بورکينافاسو و ترکيه در آن، انتظار نمي رود که موقعيت ايران در شورای حکا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark