البرادعی: پیشنهاد ایران قابل پذیرش نیست
BBC Persian
25-Nov-2009

محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید درخواست ایران برای تغییر پیشنهاد ارائه شده به وسیله این سازمان برای پایان دادن به تنش میان این کشور و جامعه جهانی غیرقابل پذیرش است. به گفته آقای البرادعی، درخواست ایران به این معنی است که این کشور حجم بیشتری از اورانیوم غنی شده خود را نگه خواهد داشت و خطر امکان تبدیل این مواد به مواد اتمی مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی از بین نمی رود. آقای البرادعی که با خبرگزاری رویترز مصاحبه می کرد، از کشورهای غربی خواست در برابر ایران صبر به خرج دهند تا این کشور موضع خود را در برابر طرح آژانس بین المللی انرژی اتمی مشخص کند زیرا برنامه هسته ای این کشوریک تهدید آنی نیست. ریاست آقای البرادعی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی چهار روز دیگر به پایان می رسد. آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه گذشته طرحی را برای پایان دادن تنش میان ایران و کشورهای غربی ارائه کرد که بر اساس آن ایران 75 درص... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark