قهرمان به جای بازی جهانی به سربازی رفت
Rooz Online / Fereidoon Sheybani
23-Nov-2009 (2 comments)

در جریان رقابتهای وزنه برداری جهان در کره جنوبی، یکی از بختهای مسلم مدال برای ایران به جای اعزام به مسابقات، به علت مشکل نظام وظیفه از همراهی تیم بازماند.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد سهراب مرادی، وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم پس از یک سال زندگی مداوم در اردوی تیم ملی و با اینکه رکوردش در حد کسب مدال طلا و دست کم نقره بوده، در حالی از سفر بازمانده است که تا شب قبل از پرواز هم او را به حضور در رقابتهای جهانی دلگرم کرده بودند. مرادی که تنها رقیب او یک وزنه بردار چینی بود، یک شنبه شب آخرین روزی بود که می توانست او را به رقابتهای دسته 85 کیلوگرم برساند؛ فرصتی که از دست رفت.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

wasted human talent

by mahmoudg on

How long, will this regime continue to ruin our economy, history, civilization, and most important of all, our human resource?  For thirty years these thugs have tried to reset the clock started by the Pahlavis.  May the day come when Islamic Republic and with it this failed cult called Islam will be buried forever in Iran. 


farokh2000

What do you expect?

by farokh2000 on

Did you really think these morons would know anything about humanity, or care about National Pride?

These criminals were brought in to ruin everything in sight and they are doing a great job of that and serving their Masters well.

I can't wait for the day people start burning their robes and turbans out in the streets.

Hopefully, that day will come soon.