بچه من اهل خودکشی نبود
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
23-Nov-2009

مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی، پزشک بازداشتگاه کهریزک، در حالی از سوی مقامات امنیتی و انتظامی "خودکشی" اعلام شده است و مجلسیان نیز بعد از دیدار با سردار احمدی مقدم برآن تاکید می ورزند که خانواده این پزشک جوان معتقدند فرزندشان خودکشی نکرده است. در تماس با خانم پوراندرجانی، وی اگر چه مصاحبه باروز را به آینده موکول اما تاکید کرد که "رامین اهل خودکشی نبود" وافزود: "خداوند از کسانی که چنین تهمتی را به بچه من می زنند نگذرد."

رضاقلی پوراندرجانی، پدر رامین نیز پیش از این اعلام کرده بود که "در شب پیش از مرگ فرزندش، با او تماس تلفنی داشته، او کاملا سر حال بوده و هیچ نشانه‌ای از این که قصد خودکشی داشته باشد، وجود نداشته است".

پیش از این دوستان رامین پوراندرجانی نیز در گفتگو با "روز" احتمال خودکشی این پزشک جوان را رد کرده بودند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark