رئيس پليس آگاهي براي کاهش آمار تجاوز به عنف پيشنهاد داد
Etemad
23-Nov-2009
گروه اجتماعي؛ رئيس پليس آگاهي ناجا روز گذشته اعلام کرد براي کاهش آمار
تجاوز به عنف بايد «بهره برداري مشروع جنسي» در جامعه تسهيل شود. به گزارش
ايلنا سردار جعفري گفت؛ «احکام اسلامي که زمينه هاي پيشگيرانه دارند مثل
تسهيل در بهره برداري مشروع جنسي که در شرع هم پيش بيني شده است، مي تواند
موجب کاهش تجاوز به عنف شود.» بحث «بهره برداري مشروع جنسي» ناظر بر اجراي
متعه يا همان ازدواج موقت در جامعه است؛ بحثي که ابتدا هاشمي رفسنجاني در
سال 1370 مطرح کرد و از همان سال تا به حال هر از گاهي رخ نمايانده و چون
با موج مخالفت ها روبه رو شده، به حاشيه رفته است. سردار جعفري که درباره
تجاوزهاي به عنف قيامدشت و لواسان حرف مي زد، در گفت وگو با خبرنگاران
توضيح داده؛ «اگر امکان تمتع جنسي فراهم شود، آن موقع اگر کسي مرتکب جرم
شد باز هم احکام الهي تکليف را روشن کرده است.»طي هفته جاري اين دومين
مقام رسمي است که طرح ازدواج... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark