علی کردان به رحمت ایزدی پیوست
Mehr News
22-Nov-2009

لی کردان وزیر اسبق کشور بر اثر بیماری به رحمت ایزدی پیوست.به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردان وزیر اسبق کشور که چهارشنبه گذشته در اثر بیماری ریوی و کبدی و نیز خونریزی مغزی بستری شده بود ، ساعتی پیش به رحمت
ایزدی پیوست.

علی کردان به علت بیماری در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده بود.

خبرگزاری مهر درگذشت آن مرحوم را که در سمت های مختلف منشاء خدمات قابل توجهی برای کشور بود ، تسلیت گفته ، رحمت الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر را برای بازماندگانش از درگاه احدیت مسئلت می نماید.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark