آخرین خدمت دولت به سرویس های جاسوسی
Rooz Online
22-Nov-2009

در حالی که طی چند سال اخیر، محمود احمدی نژاد و حامیانش منتقدان خود را به ارتباط با بیگانگان و جاسوسی متهم می کنند، بیشترین اطلاعات محرمانه کشور درهمین مدت و توسط افراد نزدیک به دولت از کشور خارج شده است.

در آخرین نمونه از این نوع، روز گذشته وبسایت خبری جهان نیوز متعلق به علیرضا زاکانی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از خروج برخی از اطلاعات سری مربوط به موشک های ایرانی از جمله موشک "حوت" و انتشار آن بر سایت های اینترنتی غربی خبرداد.

این وبسایت اینترنتی در این باره نوشت که " این اطلاعات لو رفته شامل تکنولوژی و مشخصات محرمانه این موشک، تصویر ومفاد برخی نامه نگاری‌های کشورمان با کشور طرف قرار داد و متن بعضی دستورات داخلی و اقدامات انجام شده در مورد چگونگی خریداری موشک حوت است."

جهان نیوز همچنین در ادامه با معرفی برخی شاخصه های این موشک نوشت "سرعت این موشک معادل ۱۰۰ متر بر ثانیه‌است که ۳ تا ۴ برابر بیشتر از سرعت اژدر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark