پیروزی احمدی نژاد در مرحله اول انتخابات ممکن نبود
Rooz Online
22-Nov-2009

علیرضا زاکانی عضو اصولگرای مجلس هشتم و یکی از اعضای کمیته شش نفره این مجلس برای تحقیق در مورد وقایع پس از انتخابات، فاش کرد که براساس نظرسنجی منابع دولتی امکان پیروزی احمدی نژاد در دور اول وجود نداشته و انتخابات به مرحله دوم می رفته است. وی در سخنرانی روز گذشته خود در دانشگاه امام صادق که به دعوت بسیج دانشجویی این دانشگاه انجام شد، همچنین به علنی کردن این نکته پرداخت که احمدی نژاد حتی در میان کارکنان نهاد حساسی مانند صدا و سیما آرایی به مراتب کمتر ازموسوی داشته است.

زاکانی در عین حال با اشاره به جلسه ای که کمیته شش نفره مجلس روز سه شنبه پس از انتخابات با میرحسین موسوی داشت مدعی شد که در آن دیدار "موسوی حتی یک حرف حسابی" نزده است. وی سخنان خود را در آن جلسه نقل کرد که به عنوان یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس در زمینه تقلب در انتخابات - که بایستی نسبت به نامزدها بی طرفانه موضعگیری می کرده - صراحتا از احمدی نژاد حمایت کرده... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark