مگر می شود بسیج در سیاست دخالت نکند؟
roozonline
22-Nov-2009 (3 comments)

روز گذشته محمدرضا نقدی فرمانده بسیج مستضعفین با تعریفی جدید از بسیج، در توجیه دخالت این زیرمجموعه سپاه پاسداران در سیاست گفت: "بسيج يك عنصر مردمي است و ديانت مردم نيز عين سياست‌شان است. اگر بگوييم بسيجيان در سياست دخالت نكنند يعني مردم در سياست دخالت نكنند."

محمدرضا نقدی که به تازگی و با حکم آیت الله خامنه ای به عنوان فرمانده بسیج منصوب شده است در ادامه این اظهاراتش افزود: "بسيج يك ارگان نظامي نيست و در مركزيت خود نيز آن‌جايي وارد مسائل سياسي مي‌شود كه بحث نظام و ضدنظام و انقلاب و ضدانقلاب وجود داشته باشد."

وی همچنین با این تعریف که بسیج" به شکل سازمان یافته وارد مسایل جناحی نمی شود "درباره حمایت های سپاه و بسیج از یک گروه خاص با فرافکنی و برعکس جلوه دادن ماجرا اظهار داشت: "من این تعبیر را قبول ندارم زیرا بسیج زیر بار حرف زور آمریکا و عراق نرفت حال چه کسی می‌خواهد بسیج را زیر بار حرف خود ببرد از طرف دیگر افرادی که در... >>>

recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

I agree MRX1

by IranFirst on

I completely agree.One way to deal with these idiots and Mullahs, maybe to but them in forced labor camps and make them do some physical work, for a change.


MRX1

Un-reformable

by MRX1 on

These basiji's are brain washed thugs with a mentality of 14th century person. They will not hesitate tourturing, killing, and/or  raping of person, be that person is a 10 year old or  80 year old. As far as they are concerned, they are doing work for god and islam.

No amount of rehabiltaion will make these people act modern, secular and believer in Jefersonian democracy or what ever buzz words Iranians use now and then.

These people have to be eliminated with no passion or compassion. Any other solution is waste of time, money  and a  wishfull thinking.


IranFirst

The Baseejis

by IranFirst on

What should the next government of free Iran do with these brain washed animals? Does any one think they can reform these robots ?