جلوگیری از شرکت مردم در مراسم فروهرها
Deutsche Welle
22-Nov-2009 (one comment)

مراسم بزرگداشت پروانه و داریوش فروهر، از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، در جمع کوچکی از خانواده و دوستان آنان در تهران برگزار شد. نیروهای انتظامی با کشیدن نرده به دور خانه فروهرها از شرکت مردم در مراسم جلوگیری کردند. امروز اول آذر، در یازدهمین سالروز قتل پروانه و داریوش فروهر، فرزندان این دو قربانی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، مردم را به شرکت در مراسمی بدین مناسبت در خانه فروهرها در تهران دعوت کرده بودند. اما نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با نرده‌کشی در اطراف خانه فروهرها، از نزدیک شدن علاقه‌مندان به شرکت در مراسم جلوگیری کردند. امروز اول آذر، در یازدهمین سالروز قتل پروانه و داریوش فروهر، فرزندان این دو قربانی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، مردم را به شرکت در مراسمی بدین مناسبت در خانه فروهرها در تهران دعوت کرده بودند.

>>>
Shifteh Ansari

What part of "forget it" don't you get?

by Shifteh Ansari on

After the initial admission to the murders by Iran's Ministry of Information, IRI has not allowed a proper investigation into the serial murders of intellectuals in 1998, and those who ordered them.  Eleven years on and IRI is still afraid of the families of those murdered intellectuals who remember.  They want this whole thing forgotten.


Share/Save/Bookmark