پاسخ کروبی به اظهارات محسنی اژه‌ای و عسگراولادی
Tagheer via gooya.com
22-Nov-2009

درپی اظهارات اخیر دادستان محترم کل کشور و آقای حبیب عسگراولادی
مسلمان، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار تغییر به
برخی شبهه‌افکنی‌ها پاسخ داد و تاکید کرد پاسخ سایر مطالبی که برخی دیگر
از آقایان مطرح کرده‌اند را به‌زودی خواهم داد.

رییس مجلس ششم در ابتدای این گفتگو با تاکید بر آن‌که مایل نبودم برخی
موارد در جامعه مطرح شود و پاسخ اظهارات نامربوط برخی را بدهم، گفت: اما
تکرار مباحثی که منجر به انحراف افکار عمومی می‌شود و یا گاها از آن بوی
تهدید می‌آید، مرا علی‌رغم میل باطنی مجبور کرد تا یک‌سری مطالب را برای
تنویر افکار عمومی مطرح کنم. هم‌چنان که پاسخ دو مورد را در این گفتگو و
دو مورد دیگر را در آینده خواهم داد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark