دستگیری‌های دانشجویی برای مهار ۱۶ آذر
Deutsche Welle
20-Nov-2009

 دویچه‌وله: روز پنجشنبه بیش از ۱۵ دانشجو در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند. به نظر شما این دستگیری‌ها در حالی‌که مراسم و تجمع خاصی در کار نبوده، چه پیامی در خود دارند؟

مهدی عربشاهی: تصور من اینست که هرچه به ۱۶ آذر نزدیک‌تر شویم، این بازداشت‌ها گسترده‌ترمی‌شوند. به نظرمی‌رسد حاکمیت هراس شدیدی از اعتراض‌های دانشجویی دارد. حامیان دولت احمدی‌نژاد هرکجا میروند، با مخالفت شدید دانشجویان روبرو می‌شوند. نمونه‌‌های اخیر، تظاهرات دانشجویی برای حضور آقای رسایی در دانشگاه قزوین یا آقای صفارهرندی در دانشگاه تربیت معلم هستند. سیستم امنیتی از کنترل فضای عمومی دانشگاه ناتوان شده است. با وجودی‌که فعالان شناخته شده چندان کاری نمی‌کنند و کار به بدنه دانشجویی سپرده شده، نیروهای امنیتی می‌خواهند با تحلیلی که از قبل دارند، با مهار فعالان شاخص، وضع را کنترل کنند که البته موفق نخواهند
شد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark