مرگ چند دانشجو؛ جو بسیار متشنج در دانشگاه ارومیه
Iran Press News
19-Nov-2009

Advisory: Contains disturbing video.

گزارش دریافتی: بعد از درگذشت متاثر کننده سه تن از دانشجویان دانشکده فنی بر اثر گازگرفتگی در روز 17 مهر 88 ، روز دوشنبه 25 آبان احسان اعتبار ، یکی از دانشجویان ورودی 87.5 رشته فیزیک دانشگاه سراسری
ارومیه ساکن خوابگاه وابسته به دانشگاه بر اثر انفجار ناشی از نشت گاز از پنجره اتاق خود واقع در طبقه چهارم دانشگاه به بیرون پرتاب شد و به روی سیمهای برق سقوط کرد. متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده ( 50 % سوختگی و شکستگی مهره ستون فقرات ) ، ظهر امروز در بیمارستان امام خمینی ارومیه دار فانی را وداع گفت.

در همین راستا دانشجویان دانشگاه ارومیه برای دومین روز متوالی، امروز در برابر دانشکده علوم و دانشکده کشاورزی تحصن کرده بودند و خواستار برکناری مسئولین مربوطه و رسیدگی به ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark