استقبال کمرنگ از احمدی نزاد در تبريز! سازماندهی شدگان هم به استقبال وی نرفتند
Yoldash via gooya.com
19-Nov-2009 (2 comments)
يولداش: يکصد هزار نفری که از طرف ستاد مردمی! استقبال از احمدی نژاد در
آذربايجان شرقی سازماندهی شده بودند هم به استقبال احمدی نژاد نرفتند! محمود احمدی نژاد امروز ، پنج شنبه به تبريز آمد و در ورزشگاه جهان پهلوان
تختی (باغشمال) اين شهر سخنرانی کرد. در حالی که روز قبل رئيس ستاد مردمی
استقبال از احمدی نژاد در آذربايجان شرقی ، غلامرضا آفريده ، خبر از
سازماندهی يکصد هزار نفر از مردم استان برای استقبال از رئيس دولت دهم
داده بود ، ولی امروز شاهد حضور حداکثر ۱۰-۱۵ هزار نفر در سخنرانی وی در
ورزشگاه باغشمال بوديم. براساس تصاويری که شبکه ی استانی آذربايجان شرقی
از سخنرانی احمدی نژاد بر روی آنتن فرستاد ، سکوهای ورزشگاه تماما خالی
بوده و جمعيت در محوطه ی چمن روبروی جايگاه متمرکز شده بودند ، به نحوی که
جمعيت مذکور حتی نصف محوطه ی چمن را نيز پوشش نمی داد. دوربين های صدا و
سيما نيز اغلب به نمايش نماهای بسته پ... >>>
Shifteh Ansari

When will Mahmoud finally get it? Stay home buddy.

by Shifteh Ansari on

Look at these two photos taken within a few months of Mahmoud's two trips to Tabriz. 

//www.ayandenews.com/news/15439/


Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

And this one..

by IranFirst on

From Mousavi's trip to Tabriz, compared to Antari. This despite all the paid Basseji thugs that they bring

 

//peykeiran.com/Content.aspx?ID=9574