قبل از پایان رای گیری رییس جمهور را مشخص کردند!
Rooz Online
16-Nov-2009

این نماینده فراکسیون اصولگرایان در مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: "یكی از نشانه‌های این سوءمدیریت محصولی در نحوه اعلام نتایج این انتخابات بروز یافت، وزارت كشور در حالی كه هنوز رای‌گیری در تهران تمام نشده بود، از پیروزی رئیس‌جمهور خبر داد که این امر نشانه سوءتدبیر و سوءمدیریت وزیر كشور وقت یعنی آقای محصولی است."

مطهری در ادامه همچنین با اشاره به حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه، حمله ماموران انتظامی به مجتمع مسکونی سبحان و فجایع روی داده در بازداشتگاه کهریزک که در دوره مدیرت محصولی در وزارت کشور روی داده، تصریح کرد: "اینكه بگویند عناصر سرخود این كارها را كرده‌اند، پاسخ قانع‌كننده ای نیست. وزیر كشور مسوول امنیت داخلی كشور است، همانطور كه پس از سقوط هواپیما، وزیر راه باید به دلیل سهل‌انگاری كاركنانش بركنار شود، وزیر كشور هم در چنین مواردی نباید بگوید كه به من مربوط نیست و كاری از دست من برنمی‌آمد. ح... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark