یک جوان کرد دیگر پای چوبه دار
Deutsche Welle
13-Nov-2009

شیرکوه معارفی، ۲۴ ساله و اهل سقز است. او یک‌سال پیش در پی فعالیت‌های سیاسی و مدنی، به وسیله ماموران انتظامی دستگیر شد. دادگاه بدوی معارفی را "محارب" شناخت و محکوم به اعدام کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.

به گفته خلیل بهرامیان که در ماه‌های اخیر دفاع از شیرکوه معارفی را پذیرفته است، این متهم در شامگاه روز جمعه (۲۲ آبان) به سلول انفرادی اجرای احکام زندان مرکزی سقز منتقل شده است. به این ترتیب، مجریان احکام خود را برای اعدام وی در سحرگاه فردا آماده می‌کنند.

پدر و مادر و آقای شیخی وکیل اصلی شیرکوه معارفی، حدود یک ماه پیش به آقای خلیل بهرامیان مراجعه کردند و از وی یاری خواستند. آقای بهرامیان، وکیل سرشناسی است که از متهمان سیاسی و مدنی دفاع می‌کند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark