گام آمریکا برای مصادره آسمانخراش ایران در نیویورک
BBC Persian
12-Nov-2009

دادستان های دولت فدرال آمریکا طی شکوائیه ای خواستار مصادره یک آسمانخراش و چهار مسجد متعلق به شرکت آسا و بنیاد علوی شده اند.

دادستان های فدرال آمریکا بنیاد علوی و شرکت آسا را متهم کرده اند بطور غیرقانونی به ایران پول ارسال کرده اند.

بنیاد
علوی در دهه 70 توسط دولت شاه و تحت عنوان بنیاد پهلوی ایجاد شد اما پس از
انقلاب نام آن تغییر و به گفته وکلای دولت آمریکا به یکی از موسسات اقماری
حکومت اسلامی تبدیل شد.

این بنیاد متهم است
که با نقض قوانین آمریکا همواره تحت نظر و ریاست مقام های ایرانی از جمله
سفیر ایران در سازمان ملل متحد بوده است.

شرکت آسا نیز متهم است معاملات بانک ملی ایران را انجام داده است.

بانک ملی متهم به همکاری با برنامه اتمی ایران شده و تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.

>>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark