سخنگوی کنسولگری ايران در پاکستان ترور شد
Fars via gooya.com
12-Nov-2009

خبرگزاری فارس: تعدادی از افراد مسلح به سمت سخنگوی پاکستانی کنسولگری
ايران در استان "پيشاور " پاکستان تيراندازی کردند و وی را به قتل رساندند.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعدادی از افراد مسلح صبح
امروز به " ابوالحسن جعفری " که به عنوان سخنگو در کنسولگری ايران در
"پيشاور " شمال غربی پاکستان کار می‌کرد، زمانی‌ که در حال رفتن به محل
کار خود بود تيراندازی کردند و وی را ترور کردند.

مقامات پليس پاکستان اعلام کردند که ابوالحسن جعفری، مدير روابط عمومی و
تشريفات کنسولگری ايران در پيشاور، زمانی ‌که از خودروی خود پياده شد تا
به محل کار خود برود، هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت.
"نيسار مروات " يکی از مقامات ارشد پليس پاکستان به خبرگزاری فرانسه اعلام
کرد که جعفری در مسيری که به بيمارستان منتقل می‌شد جان خود را از دست
داد.
هنوز انگيزه اين تيراندازی مشخص نشده ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark