تجمع کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به عدم دريافت حقوق
Emrooz News via gooya.com
12-Nov-2009

در پی پرداخت نشدن حقوق و مزايای کارگران پالايشگاه نفت آبادان، جمعی از
کارگران اين پالايشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمع‌کنندگان
که جمعيت آنان بيش از ۳۰۰ نفر تخمين زده می‌شود بيش از سه ماه است که حقوق
دريافت نکرده‌اند.

روزنامه تهران امروز درباره تجمع اعتراض آميز کارگران پالايشگاه نفت
آبادان خبر داد که"مسئولان پالايشگاه نفت آبادان نيز در پاسخ به کارگرانی
که در فاز سوم اين پالايشگاه مشغول به فعاليت هستند، گفته‌اند که آنان زير
نظر پيمانکار بخش خصوصی فعاليت می‌کنند و حقوق آنها ارتباطی با پالايشگاه
ندارد."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark