نگرانی از «تکرار فاجعه دهه شصت»
Deutsche Welle
12-Nov-2009

عاطفه
نبوی شب ۲۵ خرداد پس از راهپیمایی بزرگ معترضان به همراه هفت تن دیگر از
دوستان و اقوامش در منزل یکی از آنان بازداشت شد. اولین جلسه رسیدگی به
اتهامات او نزدیک به پنج ماه پس از بازداشتش روز چهارشنبه ۲۵ آبان در شعبه
۱۲ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

 

نسرین
ستوده وکیل وی می‌گوید موارد متعدد نقض قانون در پرونده موکلش وجود دارد.
وی همچنین از نحوه‌ی غیرعادی صحبت کردن قاضی دادگاه با متهم می‌گوید. به
گفته‌ی خانم ستوده قاضی به متهم گفته می‌توانیم حکم اعدام برایت صادر کنیم
و وقتی با اعتراض متهم روبرو شده، پاسخ داده که این را برای شوخی گفتم.
عاطفه نبوی به قاضی دادگاه می‌گوید: «آیا تا به حال کسی در مورد اعدام با
شما شوخی کرده است؟»

 

دویچه‌وله: خانم ستوده روز چهارشنبه ۲۰ آبان دادگاه رسیدگی ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark