دور جديد تغيير در سپاه با برکناری عبدالله عراقی
Radio Farda
12-Nov-2009

روز چهارشنبه با معرفی سرتيپ پاسدار حسين همدانی که از سوی محمدعلی جعفری
به عنوان فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ منصوب شده ، سرتيپ پاسدار عبدالله
عراقی از اين سمت برکنار شد.

در دور جديد تغيير فرماندهان سپاه های
استانی روز دوشنبه نيز سرتيپ دوم پاسدار علی اکبر نوری از فرماندهی سپاه
استانی قم برکنار شد و سرتيپ پاسدار ابراهيم جباری با حکم محمد علی جعفری
به فرماندهی سپاه استان قم منصوب شد.

در اين ميان برکناری عبدالله
عراقی از فرماندهی سپاه ويژه تهران بزرگ درحالی صورت گرفت که وی در ۱۱ تير
۸۷ در جريان تشکيل ۳۰ سپاه استانی و يک سپاه ويژه پايتخت، پس از ادغام
لشکر ۲۷ محمد رسوالله سپاه با منطقه مقاومت بسيج تهران بزرگ و تشکيل سپاه
ويژه تهران بزرگ با حضور محمدعلی جعفری به عنوان فرمانده سپاه ويژه تهران
بزرگ منصوب و معرفی شده بود.

مهرماه سالجاری نيز با موافقت آيت
الله خامنه ای و انتصاب حسين... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark