سپاه در حال بلعیدن تمام سرمایه های ملی
Iran Global / Farahmand Alipour
12-Nov-2009

سپاه پاسداران بزرگترین مافیای پنهان اقتصاد کشور را در دست دارد. زمانی
که مهدی کروبی ریاست مجلس اصلاحات را بر عهده داشت او از پشت تریبون ریاست
مجلس در اظهاراتی از اسکله های مخفی سخن میان آورد. تا آن زمان تنها یکی
دو روزنامه به صورت جسته و گریخته از 60 اسکله مخفی سخن به میان آورده
بودند.

سپاه
پاسداران که روزگاری با هدف حراست از نظام نوپای شکل گرفته پس از انقلاب
تاسیس شده بود و در سالهای جنگ ایران و عراق نقش مهمی در بیرون راندن
نیروهای مهاجم ایفا کرد این روزها بیشتر به یک بنگاه عظیم اقتصادی تبدیل
شده است که نه آرام آرام بلکه به سرعت در حال بلعیدن اقتصاد ایران است.

 

در
چندماه گذشته سپاه چند قرارداد عظیم اقتصادی از جمله خرید بیش از 50 درصد
سهام مخابرات را از آن خود کرده است، در ادامه همین روند دو روز پیش حمید
بهبهانی، وزير راه و ترابری گفت که قرارگاه خاتم الانبياء وابسته به سپ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark