یک زن ایرانی در شرف سنگسار
Rooz Online
09-Nov-2009

اخبار امیدوارکننده ای که در سال ۲۰۰۸ در مورد پایان یافتن مجازات
سنگسار در ایران شنیده شده بود، با مطرح شدن دو مورد دیگر برای سنگسار به
ناامیدی بدل شد. درحال حاضر عفو بین الملل هشدار می دهد که به دنبال اعدام
رحیم محمدی به جرم لواط، همسرش کبری بابایی نیز در خطر است و امکان دارد
در آینده نزدیک سنگسار شود. عفو بین الملل به منظور جلوگیری از وقوع این
مجازات ضد انسانی، دست به انتشار عریضه ای زده تا با جمع آوری امضاء
بتواند دولتمردان و مسؤولان جمهوری اسلامی را مجاب به لغو مجازات سنگسار
کند.

کبری بابایی و رحیم محمدی دختر ۱۲ ساله ای دارند.
آنها در طول زندگی با یکدیگر بسیار فقیر بودند و حرفه ای نداشتند. این دو
برای ادامه زندگی متوسل به اعمال نامشروع شدند.

هر دوی آنها پس از محکوم شدن به عمل زنا به سنگسار
محکوم شدند. رحیم همچنین به "لواط" که حکم آن ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark