رييس‌پليس آگاهي : پليس آماده اجراي حد قطع دست براي كنترل سرقت است
Human Rights Activists News Agency
08-Nov-2009
رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي با تأكيد بر اينكه اجرا نكردن قانون مجازات
اسلامي افزايش ناامني را در كشور به‌دنبال دارد، از آمادگي پليس براي
اجراي حدود الهي خبر داد.

ببه گزارش هرانا به نقل از ايلنا ، سردار
اصغر جعفري با اشاره به اينكه قانون مجازات اسلامي كه مهمترين آن قطع يد
است، اعمال و اجرا نمي‌شود، افزود: حتي در مواردي كه سرقت محرز و با
شرايطي كه در قانون آمده منطبق است، اين حد اجرا نمي‌شود.

وي با
بيان اينكه حدود الهي قوانيني هستند كه خداوند متعال براي حفظ و امنيت
جامعه وضع كرده است، تصريح كرد: اجرا نكردن اين حدود بزرگرترين منشاء
ريشه‌كن نشدن جرائم در كشور است.

رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي با
تأكيد بر اينكه اجرا نكردن قانون مجازات اسلامي افزايش ناامني را در كشور
به‌دنبال دارد، از آمادگي پليس براي اجراي حدود الهي خبر داد.
سردار
جعفري اضافه كرد: حدود دو سال پيش مسؤولان ق... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark