مرتضوی از دستگاه قضایی می رود
Rooz Online / Saman Rasoulpour
08-Nov-2009

سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران، که به دنبال افشای دست داشتنش در جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شده بود، این بار به عنوان گزینه قطعی برای ریاست سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شده است. بنا به گزارش سایت محافظه کار "پرچم"، سعید مرتضوی که پس از برکنار شدنش از سمت دادستانی تهران، به معاونت دادستان کل کشور منصوب شده، و متعاقبا شایعه معرفی وی به عنوان وزیر دادگستری انتشار یافته بود، این روزها به عنوان گزینه قطعی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی مطرح است و در این صورت، وی بعد از سالها حضور در دستگاه قضایی، این بار در زیر مجموعه دولت بکار گرفته می شود. به دنبال وقوع جنایت کهریزک، که در آن چندین تن در اثر شکنجه کشته شده و شماری از زندانیان هم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند یکی از متهمان اصلی این حوادث سعید مرتضوی شناخته شده بود.در همین ارتباط رییس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرده بود "بازداشت های پس از انتخ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark