ریاست ضرغامی بر صدا و سیما تمدید شد
BBC Persian
07-Nov-2009

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در حکمی عزت الله ضرغامی رئیس کنونی سازمان صدا و سیما را برای در سمت خود ابقا کرد. آقای خامنه ای در پایان دوره نخست ریاست عزت الله ضرغامی بر صدا و سیما، با صدور حکمی او را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست این سازمان انتخاب کرد.آقای خامنه ای در حکم خود از آقای ضرغامی خواسته است از "تجربه های موفق و غیرموفق" دوره نخست مدیریت خود بر رسانه ملی برای ایجاد تحول در آن در یک سال آینده استفاده کند.او از آقای ضرغامی و سایر مدیران صدا و سیما خواسته است، به طور پیوسته متوجه " برجستگی ها و نقاط قوّت کنونی صداوسيما در کنار کمبودها و نقاط ضعف آن" باشند. عزت الله ضرغامی، پنج سال پیش در پایان دوره دوم ریاست علی لاریجانی بر صدا و سیما، به این سمت انتخاب شد. او در زمان ریاست علی لاریجانی بر این سازمان، معاون امور مجلس و استان های صدا و سیما بود. سازمان صداوسيما که انحصار کليه ايستگاههای راديويی و تلويزيونی را د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark