توافقی با غرب حاصل نخواهد شد
Rooz Online
07-Nov-2009

صادق زیبا کلام با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهوری روسی مبنی براینکه "اگر پیشرفتی در مذاکرات هسته ای صورت نگیرد تحریم امکان پذیر است" گفت که تحریم های جدید هزینه سنگینی را دربخش های مختلف ایجاد خواهند کرد، اگر چه مسوولین به آن بهایی ندهند. این استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با روز مشکل اصلی پرونده هسته ای را شبیه شدن آن با مساله جنگ دانست که کسی درمورد آن نمی تواند درداخل کشور صحبت کند،  درحالی که هزینه های آن بسیار بیشتر از منافع ودستاوردهای آن است. این گفت و گو در پی می آید.

با توجه به عدم موافقت دولت ایران با پیشنهادغرب در خصوص انتقال کیک زرد به خارج و تهیه سوخت در کشورسوم و چشم انداز تاریکی که در ادامه مسیر وجود دارد، شما سرانجام مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا وقتی که ما نگاه ارزشی وایدئولوژیک به مساله هسته ای داریم به هیچ پیشرفتی در این پرونده نخواهیم رسید. چون برای ما پر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark