نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان ١٣ آبان
Rooz Online / Nazanin Kamdar
07-Nov-2009

پس از خشونت بی سابقه نیروهای انتظامی و لباس شخصی وابسته به دولت کودتا، هم اکنون نامشخص بودن وضعیت بازداشت شدگان و انتشار اخباری مبنی بر انتقال برخی از آنان به بازداشتگاهی موسوم به "خورین" در حوالی ورامین، نگرانی های گسترده ای را در میان مجموعه فعالان حقوق بشر و خانواده بازداشت شدگان به وجود آورده است.
این نگرانی ها به حدی بود که سه مقام رسمی از نیروی انتظامی و قوه قضائیه را روز شنبه به جمع خبرنگاران کشاند تا درباره محل نگهداری و تعداد بازداشت شدگان گزارش دهند. این در حالی بود که دو تن از این مقامات "اطلاع دقیقی" از تعداد بازداشت شدگان و محل نگهداری آنها  نداشتند.
عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران مقام قضایی ای بود که از تعداد دستگیرشدگان حوادث پس از سیزده آبان ابراز بی اطلاعی کرد و تنها گفت که "می داند" برخی از تجمع کنندگان در روز 13 آبان بازداشت شده اند. او همچنین از آزادی  تعداد نامشخصی از باز... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark