مصباح يزدی: تحول در علوم انسانی نيازمند يک عزم قوی است
Fars via gooya.com
06-Nov-2009

رئيس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) با تاکيد بر اينکه بايد پشت هرکاری اراده قوی قرار داشته باشد، گفت: تحول در علوم انسانی هم از اين بحث خارج نيست و بايد در پشت آن اراده قوی قرار داشته باشد تا اين کار به يک سرانجام برسد. آيت‌الله مصباح يزدی با اشاره به اينکه در کشور کارهای نشده زيادی وجود دارد، اظهار داشت: ما بايد با بصيرت بشخيص دهيم که چرا کارها انجام نمی‌شود و سرعت آنها پايين است و وقتی آنها را شناختيم در مقام عمل وارد شويم. وی با تاکيد بر اينکه آينده در دست فارغ‌التحصيلان دانشگاهی‌ست، بيان داشت: آينده در کنار روحانيون در دست فارغ‌التحصيلان دانشگاهی است اما روحانيون توانايی و آمادگی لازم را هنوز برای اين کار از لحاظ کمی و کيفی ندارند. رئيس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) با بيان اينکه مشکلات اخير هم به دليل کمبود مسايل مربوط به علوم انسانی بود، افزود: کار و فعاليت بسيار زيادی بايد برای ايجاد تحول در علوم انس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark