دستگیری گزارشگر خبرگزاری فرانسه در تهران
Deutsche Welle
05-Nov-2009

فرهاد پولادی، گزارشگر خبرگزاری فرانسه (AFP) در ایران دستگیر شده است. روز پنج‌شنبه (۱۴ آبان/ ۵ نوامبر) خبرگزاری فرانسه این خبر را اعلام کرده است. فرهاد پولادی روز چهارشنبه دستگیر شد.

در گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد به نقل از رئیس دفتر این خبرگزاری در تهران، جی دشموخ (Jay Deshmukh) آمده است: «فرهاد پولادی در حال تهیه‌ی گزارش از تظاهرات بود که سه مأمور او را متوقف کردند و با خود بردند. دو نفر از آنان اونیفورم به تن داشتند، یکی دیگر با لباس شخصی بوده است».

جی دشموخ همچنین گفته است که از دیروز صبح تا کنون از خبرنگار دستگیر شده اطلاعی در دست نیست.

دفتر خبرگزاری فرانسه در تهران موضوع را از طریق وزارت ارشاد پیگیری می‌کند. به گفته‌ی رئیس دفتر این خبرگزاری در تهران، وزارت ارشاد قول داده است که برای پیگیری موضوع اولویت قایل شود.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark