تعداد كاربران اينترنت كشور به حدود 26 ميليون نفر رسيد
ISNA
02-Nov-2009

تعداد
كاربران اينترنت از هشت ميليون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 ميليون و
600 هزار نفر در سال جاري رسيد و در حال حاضر ضريب نفوذ اينترنت در كشور
35 درصد است.

به گزارش گروه دريافت خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت
مخابرات ايران اعلام كرد: اتصال هفت هزار و 649 مدرسه به شبكه ملي اينترنت
و افزايش تعداد پورت‌هاي دسترسي ديتا (منصوبه) به 187 هزار و 348 پورت از
جمله فعاليت‌هاي شركت مخابرات ايران در سال جاري به شمار مي‌رود.

بر اساس اين گزارش افزايش
تعداد مشتركان تلفن همراه (اپراتور اول) به 45.2 درصد يكي ديگر از
شاخص‌هاي عملكرد شركت ايران در سال جاري است؛ در سال 1384 تعداد مشتركان
تلفن همراه (اپراتور اول) هشت ميليون و 500 هزار مشترك بود.

همچنين تعداد مشتركان تلفن
ثا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark