مدیر حراست زیمنس در چاله ایران افتاد
Deutsche Welle
31-Oct-2009 (one comment)

هفته‌نامه "اشپیگل" خبر داده که تماس گرت− رنه پلی، مدیر حراست زیمنس، با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دردسرآفرین شده است. زیمنس چندی پیش، پلی را که قبلا رییس اداره امنیت و مقابله با تروریسم اتریش بود، اخراج کرد.

رنه ‌پلی اتریشی است و موجبات آمدن‌اش به مونیخ را پتر لوشر، رییس زیمنس، فراهم کرد که هم‌وطن اوست. به نقل از "اشپیگل"، فاش شدن تماس پلی با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی جایی برای ادامه کار او در زیمنس باقی نگذاشت.

بنا بر این گزارش که در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۹ منتشر شده، تذکرمحافل سیاسی آلمان در باره پلی به مسئولان زیمنس، از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. گویا آمریکا و اسراییل هم حضور پلی در زیمنس را "مشکلی بزرگ" تلقی کرده و همکاری با وی را رد کرده‌ بودند. هفته‌نامه "اشپیگل" با اشاره به این خبرها، نظر فردی بدون نام در مونیخ را نیز نقل کرده که می‌گوید، شرکتی جهانی همانند زیمنس، نیازمند کسانی است که از توان تعامل و مذاکر... >>>

Shifteh Ansari

No, Iranians fell in hell hole of Siemens & IRI

by Shifteh Ansari on

Nokia got most of the flak for its joint venture company's sales of surveillance equipment to Iran.  In fact it is Siemens which has been an ever-present party to Iranian government many different sectors.  I am glad to see Siemens get into trouble for their role in capturing, raping, torturing, and killing innocent Iranians.

I hope this guy goes to hell and rots there.Share/Save/Bookmark