زنان زندانی در اعتصاب غذا
BBC Persian
31-Oct-2009

همزمان با خبر آزادی چند تن از زندانیان وقایع بعد از
انتخابات از جمله محمد قوچانی و مرتضی الویری خبر اعتصاب غذای هنگامه
شهیدی و فریبا پژوه موجی از نگرانی ها را به دنبال داشت.

هنگامه
شهیدی، مشاور امور زنان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و فریبا پژوه، روزنامه
نگار و وبلاگ نویس در اعتراض به ادامه بازداشت شان از چند روز پیش دست به
اعتصاب غذا زده اند.

محمد مصطفایی، وکیل
هنگامه شهیدی در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بی بی سی ضمن نگرانی از
وضعیت جسمی خانم شهیدی از انتقال او به بهداری زندان اوین به دلیل اعتصاب
غذا و ضعف شدید جسمانی خبر داد.

آقای مصطفایی همچنین معتقد است ادامه بازداشت هنگامه شهیدی از یکماه پیش تا کنون ضرورتی نداشته است.

آقای
مصطفایی گفت: "به این دلیل که قرار بازداشت موقتی که برای خانم شهیدی د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark