ممانعت از حضور مردم در تخت‌جمشید و پاسارگاد در روز کوروش
Mardomak / Zahra Amir Ebrahimi
29-Oct-2009 (one comment)

یکی از صفحه‌های خبررسانی در شبکه اجتماعی «فیس‌بوک» خبر داده است که در پلیس راه‌های منتهی به «تخت جمشید» ماشین‌ها را متوقف کرده و مقصد را می‌پرسند. در صورتی‌که «پاسارگاد» یا «تخت جمشید» مقصد باشد از خروج وسیله نقلیه از محدوده پلیس راه جلوگیری می‌شود.

در این خبر نوشته شده که تعداد زیادی وسیله نقلیه در جاده ورودی به تخت جمشید در ترافیک متوقف شده‌اند و دلیل این ترافیک سنگین را حضور تعداد زیادی از مردم ذکر کرده است که با شنیدن خبر بسته شدن پاسارگاد از شیراز و مرودشت به تخت جمشید رفته‌اند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

Desparate times call for desparate measures

by mahmoudg on

Force begets force.  When you have to push, the newtonian laws dictate that the force pushes back.  Only if the Mullans would realize that Sir Issac had more brain power than all of the theologians of the Islmic world put together, would we learn to live in peace and harmony.