خبرهایی از اوین- حق تجدیدنظرخواهی از کیان تاجبخش سلب شد
Mowjcamp.com
29-Oct-2009

مقامات قضایی مسئول پرونده کیان تاجبخش؛ جامعه شناس ایرانی – امریکایی که به ادعای براندازی نظام به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، به وکیل وی اجازه تشکیل پرونده تجدید نظر خواهی را از طرف او نداده اند که نقض قانون در ایران تلقی می شود.به گزارش کمپین بین‌الملی حقوق بشر، کیان تاجبخش در دادگاه بدوی در روز ۲۸ مهرماه به ۱۵ سال زندان محکوم شد. طبق قوانین در ایران، متهم ظرف مدت ۲۰ روز می تواند با تشکیل پرونده، تقاضای فرجام خواهی کند. در ده روزی که از صدور حکم اولیه کیان تاجبخش می گذرد، مقامات قضایی بطور مکرر مانع شده اند که وکیل وی تشکیل پرونده بدهد.

به گفته یکی از منابع نزدیک به خانواده تاجبخش، مقامات در جواب اعتراض وکیل تاجبخش به او می گویند که”این قانون ماست و ما خودمان می توانیم با آن هر کاری بکنیم.”.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این زمینه گفت: “قوه قضائیه بی پرده قوانی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark