بهنود شجاعی قاتل نبود
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
29-Oct-2009

محمد اولیایی فرد، حقوقدان و وکیل دادگستری به دادسرای کارکنان دولت احضار شد. او که به اتفاق محمد مصطفایی، وکالت بهنود شجاعی، نوجوانی راکه چندی پیش به دار آویخته شد، برعهده داشت در گفتگو با "روز" احتمال داد که احضارش به دادگاه در رابطه با پرونده بهنود شجاعی باشد. وی همچنین متن کامل لوایحی را که در دفاع از بهنود شجاعی نوشته و برای مقامات مسئول ارسال کرده بود، در اختیار روز گذاشت تا سیر پرونده ای که به اعدام بهنود منجر شد، روشن شود.

آقای اولیایی فرد در مورد احضارش به دادگاه به "روز" گفت: بر خلاف قانون در متن احضاریه، مورد اتهامی ذکر نشده و فقط نوشته شده است که "جهت شکایت دادستان، ظرف سه روز از ابلاغ احضاریه به شعبه اول دادیاری دادسرای کارکنان دولت مراجعه کنید".

آقای اولیایی فرد که هفته آینده به دادگاه مراجعه خواهد کرد با انتقاد از این شیوه احضار گفت: بر اساس قانون باید مورد اتهامی در ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark