رییس بانک مرکزی: برای مقابله با شعارنویسی روی پول ها باید برنامه ریزی کنیم
Norooz News
26-Oct-2009

رییس کل بانک مرکزی از لزوم برنامه ریزی برای مقابله با شعارنویسی روی اسکناس ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کودتا (ایرنا) محمود بهمنی با بیان این مطلب گفت: «هر فردی که روی اسکناس اثری ایجاد کرده و حتی روی آن خطی کشیده، مرتکب جرم شده است.»

بهمنی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با توجه به شعارنویسی گسترده مردم روی اسکناس ها و اعلام مخالفت با احمدی نژاد از طریق آن، طرحی برای جمع آوری آنها دارد یا خیر، گفت: «هنوز در این زمینه تصمیمی اتخاذ نشده و باید برای آن برنامه ریزی کرد.»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark