تاجبخش و زیدآبادی به 15و7سال زندان محکوم شدند
Etemad via Khabar Online
20-Oct-2009

کیان تاجبخش استاد دانشگاه، احمد زیدآبادی دبیرکل ادوار تحکیم وحدت و مسعود باستانی روزنامه‌نگار که در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بودند به ترتیب به 15 ، 7 و 6 سال حبس محکوم شده اند.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark