شوشتری، سردار اقتصادی شرق کشوربود
Rooz Online / Mojtaba Eshraghi
20-Oct-2009 (2 comments)

سرتیپ پاسدار "نورعلی شوشتری" که در حمله انتحاری یکی از اعضای گروه تروریستی جندالله در شهر سرباز به جلسه تعدادی از فرماندهان سپاه با روسای برخی قبال و طوایف استان سیستان و بلوچستان کشته شد، علاوه بر جانشینی فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران و همچنین در اختیار داشتن فرماندهی قرارگاه سپاه قدس در زاهدان که آخرین سمت‌های نظامی‌ بودند، مانند بسیاری دیگر از فرماندهان ارشد سپاه در بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عمده‌ای نیز دست داشت،‌ به طوریکه برخی او را یکی از فرماندهان اقتصادی شرق کشور می نامیدند.

مطابق اطلاعاتی که در دست است عمده ترین فعالیت اقتصادی او پایه‌گذاری و مشارکت در مدیریت یک کارتل بزرگ اقتصادی در شرق کشور به نام "شرکت احیای صنایع خراسان" بوده است.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

FYI/Millionaire Mullahs (Forbes)

by Darius Kadivar on

A looming nuclear threat to the rest of the world, Iran is robbing its own people of prosperity. But the men at the top are getting extremely rich.

 

//www.forbes.com/global/2003/0721/024.html


ahmad_

I have never heard of

by ahmad_ on

I have never heard of a top military person who is so involved in other business activities while still a full time employee of the state.

This only happens in Iran and no other European or North american countries.

No wonder the economy is in the pits.