احمدی‌مقدم:دلمان نمی‌آید ماموری كه فحش‌خورده را تنبیه كنیم
Parleman News
20-Oct-2009

پارلمان‌نیوز: فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینكه باید در برخورد با مردم مدارا و مراعات ملاك‌مان باشد، گفت: برخی برخوردها در حوادث می‌بینیم كه ماموری برادر بسیار خوبی است اما تند شده و زده شیشه یك خودرو را هم شكسته حال می‌خواهیم تنبیهش كنیم دلمان نمی‌آید چرا كه مامور فحش خورده، سنگ خورده، عرق ریخته و حالا كاری هم كرده اما نمی‌شود و همین را هم ما نمی‌پذیریم.

به گزارش ایلنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: نكته مهم تسلط بر اعصاب است كه كار پلیس نوعا با استرس همراه است و ماموران باید اعصاب پولادی داشته باشند.

او در ادامه با تاكید بر اینكه همیشه باید برخورد با اشرار و مزاحمان صورت گیرد گفت: داستان كهریزك باعث تعطیلی آن شد و شاید اوباش احساس كنند كه چتر امنیتی برایشان ایجاد شده است. اما آنجا به ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark