زندانیان روی دستشان مانده اند
Rooz Online
19-Oct-2009

با احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم در مورد احتمال محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین احکامی که برای برخی از زندانیان صادر شده، مصاحبه کرده ایم. آقای شیرزاد که فرزند خود وی نیز از یک ماه پیش در بازداشت به سر می برد بر این باورست که "اگر بخواهد اعدامی صورت بگیرد حتما جامعه ملتهب می شود." به گفته او زندانیان هفته هاست که به حال خود رها شده اند "نه شهامت دارند آنها را آزاد کنند، نه موردی دارند که آنها را محاکمه کنند." این مصاحبه در پی می آید.

چند روزی است که بحث محاکمه آقایان موسوی و کروبی جدی تر شده؛ از طرف دیگر می بینیم برای بعضی از دستگیر شدگان پس از انتخابات هم احکامی صادر شده است. فکر نمی کنید این دو مساله به نوعی به هم مربوط و برای منفعل کردن جنبش سبز است؟

درباره آقای موسوی و آقای کروبی به نظرم می آید این مساله بیشتر مانوری تبلیغاتی و هدف هم فضاسازی است. من بارها گفته ام اگر بنا باشد این آقا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark