زیر پای سی‌وسه پل خالی می‌شود؟
Deutsche Welle
17-Oct-2009 (one comment)

هرچند قرار بود مسیر متروی اصفهان از فاصله‌‌ی ۴۰ متری سی‌وسه پل عبور کند، اما نقص فنی دوربین دستگاه حفار تونل مترو، انحرافی جدی را به دنبال داشت: حفاری، به هفت‌متری سی‌وسه پل کشیده شد تا زنگ خطر تخریب این بنا، رساتر از پیش شنیده شود.

شهردار اصفهان از میان هشت راهکار اصلاح خطا در مسیر متروی این شهر راهی را برگزید که به نظر کارشناسان از راه‌های دیگر خطرناک‌تر است. بنا بر این تصمیم، گودالی به شکل یک مکعب مستطیل با طول ۵۹ متر، عمق ۱۸ متر و عرض ۱۷ متر کنده می‌شود تا فضا برای استفاده از جرثقیل و قرار گرفتن دوباره ماشین حفر تونل در مسیر درست باز شود. خالی شدن چنین حجمی در جوار سی‌وسه پل، به یک معنا، خالی شدن زیرپای این بنای تاریخی و ۴۰۰ ساله است.

پیگیری‌های حقوقی

تهدیدهای بالقوه‌ پروژه مترو علیه بناهای تاریخی و فرهنگی اصفهان، از آغاز مایه نگرانی دوستدارا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Fatollah

not good

by Fatollah on

"Zayand-e rood" is not flowing these days, this is yet another blow for the city of Esfahan.

-F