مصطفی تاج زاده پس از 120 روز از انفرادی خارج شد
Norooz
13-Oct-2009

مصطفی تاج زاده، عضو ارشد حزب مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از صدوبیست روز بازداشت، فقط توانست تنها به مدت 30 دقیقه با وکیل خود صحبت کند. فخرالسادات محتشمی پور، همسر تاجزاده در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید که بازجویی از تاجزاده به پایان رسیده است. معاون سیاسی دولت اصلاحات از جمعه پیش با محسن امین زاده در یک سلول به سر می برد. لازم به ذکر است این گفتگو پیش از انتقال مصطفی تاج زاده از انفردای انجام شده است.

الان چند روز است که آقاي تاج زاده بازداشت هستند؟
حدود 120 روز است که ايشان بازداشت هستند.

آيا هنوز در انفرادي هستند يا به بند عمومي منتقل شده اند؟
سه شنبه گذشته آخرين ملاقات من با ايشان بوده و هنوز در انفرادي بودند.

آيا همچنان بازجويي ها ادامه دارد؟
خير، اکنون بازجويي تمام شده است. فشارها براي بازجوي... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark