واردکننده سیگار «مارلبرو» مدیرعامل دخانیات می شود
Sarmayeh
13-Oct-2009 (3 comments)
ایلنا: دامنه تغییرات مدیریتی به وزارت صنایع کشیده شد و بالاخره یکی از معاونان وزیر صنایع قرار است جای خود را به یک نیروی نظامی بدهد. بنا به شنیده ها و به دنبال رایزنی ها برای تغییر مدیرعامل شرکت دخانیات سردار موسوی که مدیریت شرکت «انتظارایرانیان» را نیز بر عهده دارد و واردکننده اصلی سیگارهای مارلبرو نیز محسوب می شود، قرار است جایگزین ابطحی شود. پیش از این نیز برخی اخبار از حضور ابطحی بر راس یک شرکت خودروسازی حکایت می کرد.  همچنین برخی منابع از جابه جایی در سازمان گسترش و نوسازی کشور خبر می دهند به گونه ای که محمود کمانی از تحصیلکرده های دانشگاه علم و صنعت (دانشکده ای که هم بهبهانی وزیر راه و هم محرابیان در آن تحصیل کرده اند) از گزینه های مطرح برای حضور در این سازمان هستند. برخی اخبار همچنین از عزم وزیر صنایع برای تغییر در معاونت تولید و ایمیدرو نیز حکایت دارد. در همین حال تغییر طاهری معاونت حقوقی-پارلمانی و امور استان ها و ... >>>
Shifteh Ansari

Is it just me or is this surreal?!

by Shifteh Ansari on

Has anybody in Iran ever heard the term "conflict of interest?"!!!  This whole news item is surreal to me!  An Iranian newspaper inside Iran is openly writing about a military commander who was previously running a company which imported Marlboro cigarettes.  The same guy is now going to head an organization which is supposed to oversee cigarette producers and importers in Iran.  It feels like the Twilight Zone!


Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

It could be worse

by Abarmard on

He could have been given the ministry of health or the head of the cancer research position ;)


Ostaad

There's no conflict here...

by Ostaad on

He "knows" how to sell siggies, and that's what the government wants. They collect taxes on "dokhaanyaat", remember?

Plus, I'm sure he is very very khodi.