اسکناسها را از چرخه پولی حذف کنید!
Rooz Online / Saman Rasoulpour
12-Oct-2009 (2 comments)

مرتضی طلایی از اعضای شورای شهر تهران، خواستار از دور خارج شدن اسکناسهایی شد که بر روی آنها شعارها و پیامهای خاص "ضد انقلاب" درج شده است.این اسکناس ها به نشانه مخالفت با دولت کودتاتوسط همراهان جنبش سبز پشت نویسی  می شود.

سردار طلایی که پیشتر فرمانده نیروی انتظامی تهران بود، از شهروندان خواست تا از پذیرفتن اسکناسهایی که رویشان شعار یا پیامهای گروههای معترض نوشته شده است خودداری کنند ودر عین حال از بانک مرکزی هم درخواست کرد چنین اسکناسهایی را از چرخه پولی حذف کند.

منظور این عضو شورای تهران، نوشتن شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"،"ايران را سبز می کنیم"،" ننگ ما صدا و سیمای ما" و سایر نمادها و برچسبهایی نظیر عکس ندا آقاسلطان وعلامت "  V" (به معنای پیروزی) است که توسط حامیان جنبش سبز  روی اسکناسها نوشته می شود.

>>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
IRANdokht

It must have become a big problem

by IRANdokht on

Which is great! Civil disobedience and peaceful ways are always effective to bring changes. Our people are smart and they are managing this leaderless movement better than anyone would have expected.

On the other hand people like mahmoudg want to bomb them and kill them to show how he appreciated their efforts to changing their own fate by peaceful means.  Way to go!

IRANdokht


mahmoudg

The first of the many debilitating efforts

by mahmoudg on

Although i am a proponent of surgical attacks on these thugs to finish them off, but i also support civil disobedience of this type to paralyze this parasitic regime and once and for all, show the world that Islam is incapable and inffectual when it comes to the wants of people to have freedom.  Islam has always been against free thought and free speech and we Persians can be the first to show all that a world without religion can start with a world without Islam.  at least an iran without islam, we can certianly take baby steps towards the final goal.