بریتانیا ارتباط تجاری با شرکت های ایرانی را منع کرد
BBC Persian
12-Oct-2009 (one comment)

دولت بریتانیا شرکت های این کشور را از مراوده کاری با بانک ملت و سازمان کشتیرانی ایران منع کرده است چون به اعتقاد دولت بریتانیا آنها با برنامه های هسته ای و ساخت موشک های "دور برد" ایران ارتباط دارند.

وزارت خزانه داری بریتانیا روز دوشنبه (12 اکتبر، 20 مهر)، گفت تاثیر فعالیت های بانک ملت و سازمان کشتیرانی ایران ممکن است به ضرر منافع بریتانیا باشد.

علی اکبر جوانفکر، از مقام های ارشد ایران به خبرگزاری رویترز گفت بریتانیا از واقعیت بی خبر است.

سارا مک کارتی - فرای، یکی از معاونین وزیر خزانه داری بریتانیا در بیانیه ای کتبی به پارلمان بریتانیا گفت "به موجب قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا، خزانه داری این کشور متقاعد شده است که فعالیت هایی که به ساخت سلاح های هسته ای ایران کمک می کند، خطری قابل ملاحظه برای منافع ملی بریتانیا ایجاد می کند."

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

The Brits are mad because...

by Ostaad on

Iran has not included them in the nuclear enrichment deal. Only Russia and France are in the game. Ahmadinejad has said the US is welcome too.

In my opinion Iran should have severed ALL kinds of relations with the Brist after the oil nationalization, and kept it that way. Having relations with these duplicitous bastards has been detrimental to Iran's health, period.