صحنه سازی برای ارعاب معترضان به انتخابات
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
11-Oct-2009

تایید صدور حکم اعدام سه تن از معترضان انتخابات 22 خرداد از سوی مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران، واکنش های بسیاری را برانگیخته است. روز گذشته،  زاهد بشیری راد اعلام کرد: "(م. ز) و (الف. پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن. ع) به اتهام ارتباط با منافقین محکوم به اعدام شده‌اند".

پیشتر برخی اخبار از صدور حکم اعدام برای محمد رضا علی زمانی حکایت داشت. علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ایران است که اوایل اردیبهشت ماه امسال بازداشت شد و در جلسه دوم دادگاه نمایشی رسیدگی به اتهامات معترضان به انتخابات، در کنار اصلاح طلبان و کسانی قرار گرفت که به تقلب گسترده در انتخابات اعتراض داشتند. "روز" در گفتگو با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و محمد سیف زاده وکیل حامد روحی نژاد، هم پرونده ای علی زمانی که  در جلسه دوم دادگاه حضور داشت و به گفته وکیلش روز گذشته حکم اعدام او نیز صادر شده، به بررسی این احکام جن... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark