صدور حکم برای "کف خیابانی ها"
Rooz Online / Behrouz Samareh
10-Oct-2009

نزدیک به بیست نفر از زندانیان معروف به کف خیابانی ها که در حوادث اخیر دستگیر شده، برای اعتراف علیه خود تحت فشار قرار گرفته و در دادگاه سوم محاکمه شده بودند، به حبس از شش ماه تا پنج سال و در یک مورد به 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

یک منبع مطلع در ایران که خود جزء دستگیر شدگان روزهای  بعد از انتخابات است، در گفت و گو با روز درباره زندانیانی که در سومین دادگاه، به نام  "کف خیابانی ها"خوانده شده و مورد محاکمه قرار گرفتند،می گوید:  بیشتر این افراد، آدمهای معمولی و غیر سیاسی هستند که در روزهای اول حوادث بعد از انتخابات از خیابان ها دستگیر شدند و قبل از انتقال به زندان اوین دست قرار گاه ثارالله یا بسیج بودند و معمولا پس از انتقال به اوین هم آثار کتک و فشارهای جسمی بر آنها قابل دیدن بود.

احکام صادر شده برای این افراد بدوی است. این منبع مطلع در این باره می گوید: طبق اطلاعات ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark